In domestic

Your current location:Home > CONTACT > In domestic

National service hotline: 0510-8665 7338
Broadenwin Machinery Jiangsu Co., Ltd.
Add: NO 19 Xiaohu Road, Huangtu Industrial Zone, Jiangyin City.
Zip: 214445 Zip: 200070
Tel: 0510-8605 5338,8605 6338,8665 7338
Direct Tel: 0510-8665 8338
Fax: 0510-8665 9338

Broadenwin(shanghai) Machinery Technology Co.,Ltd.
Add: Room No 318, creative square, Pingxingguan Road 318, Zhabei District, Shanghai
Tel:021-5650 6606
Fax:021-5650 6607
E-mail: info@broadenwin.com
Website:www.broadenwin.com


Open